FIM Rally 2014.

69. FIM Rally - Informacije

Ove godine se pripremamo za 69. FIM Rally, Tampere, Finska.

Podaci o 69. Rally-u http://www.fimrally2014.com/

Smještaj - kamp - http://www.fimrally2014.com/fim-rally-2014-info/accommodation/camping-site

Smještaj - hoteli - http://www.fimrally2014.com/fim-rally-2014-info/accommodation/hotels

Program - http://www.fimrally2014.com/program/program-69-fim-rally

Pravila, cijene, računi za uplatu, itd. - http://www.fimrally2014.com/fim-rally-2014-info/policies/supplementary-regulations - ovo je VAŽNO, pročitajte (tu su navedene cijene, računi za uplatu kotizacije i sl !

Dokumenti za prijavu:

Registracija - http://www.fimrally2014.com/images/pdf_files/Rally2014_Entry_form.pdf

Smještaj - http://www.fimrally2014.com/images/pdf_files/Rally2014_Accomm_form_v2.pdf

FIM Rally Meritum i Co-Meritum članovi BMW moto klub Zagreb

  1. Geza Szalai

  2. Boris Fakin

  3. Đurđica Fakin

  4. Božidar Markić

  5. Ivana Markić

  6. Damir Mužević

  7. Ivana Mužević

  8. Predrag Pribolšan

  9. Stjepko Varga

  10. Neda Terešak

  11. Marijan Gluhak

  12. Zorka Gluhak