Kup Gutača kilometara 2014.

Glavne nagrade su priznanja i pehari za prva tri mjesta te uvrštenje prvih 10 u "hall of fame 2014".

U 2014. ćemo izračunati i ukupnu kilometražu cijelog BMW moto kluba Zagreb u 2014., te usporediti s rezultatom iz 2013. kada je klub prešao 448.575 km, pa zato molimo sve članove da se prijave!

Od 2014. godine svi natjecatelji Kupa Gutača Kilometara istovremeno sudjeluju i u HMS Touring Kupu (Hrvatski motociklistički savez) pa se zato i prijave rade na istom mjestu (da ne morate to raditi dva puta).

Sudjelovanjem na HMS Touring Kupu, moguće je osvojiti neku od nagrada na nivou svih klubova iz Hrvatske i u tom slučaju sudjelovati na proglašenju nagrada uz sve ostale prvake Hrvatske u moto disciplinama.

Stranica sa detaljima Kupa Gutača Kilometara/HMS Touring Kupa i aplikacijom za prijavu, nalazi se na

hmstouring.surogat.net

Pravila:

  • natjecati se mogu samo članovi BMKZ (dakle, počasni, pridruženi i članovi s plaćenom članarinom u 2014.)

  • prijava se izvodi ispunjavanjem formulara za prijavu i slanjem fotografije brojača km sa motora. Razlikujemo dvije vrste prijava - prijava početnih km i prijava krajnjih km.

  • datum fotografije mora biti unutar 30 dana od datuma ispunjavanja formulara

  • prijava početnih km se MORA napraviti prije prijave krajnjih km (dakle datum prijave početnih km mora biti prije prijave krajnjih km), naknadne prijave se neće uzimati u u obzir.

  • ako član(ica) ne može poslati svoju fotografiju, može zatražiti komisijsko utvrđivanje stanja km od UO BMKZ koji će onda fotografirati brojač km, a član(ica) koja to zatraži će im platiti piće jer rade posao umjesto njih. Isto tako, član(ica) može dati pravu fotografiju nekom članu UO, ali OBAVEZNO unutar 30 dana od dana prijave u formular.

  • iznimno, za prijavu početnih km se može prihvatiti i podatak o broju km iz servisne knjižice koja mora biti ovjerena sa vidljivim datumom i žigom servisera. Takvu prijavu mora pismeno odobriti komisija, bez toga se ne smatra valjanom i službenom.

  • svaki natjecatelj(ica) može u konkurenciji imati proizvoljan broj motora. Ako prijavljuje više motora, svaki motor mora prijaviti posebno.

  • ako natjecatelj(ica) tokom godine prestane voziti neki motor (prodaja, prestanak iznajmljivanja, ili sl.) mora izvršiti prijavu krajnjih km tog motora sa fotografijom koja mora biti unutar 30 dana od datuma prijave. Prijave krajnjih km za motore koje natjecatelj(ica) više ne posjeduje, prestaje iznajmljivati, ili sl. moraju biti unutar 30 dana od prestanka posjedovanja ili korištenja tog motora.

  • ako se natjecatelj(ica) natjecao(la) u protekloj godini i izvršio(la) prijavu finalnih km, i ako su podaci i motori ostali isti kao i u prethodnoj godini, nije potrebno raditi novu početnu prijavu

  • prijava se odnosi samo na motore - skuteri, mopedi i ostala prometala se ne priznaju

  • osobe koje se bave iznajmljivanjem motocikala ne mogu sudjelovati u natjecanju

  • na kraju sezone, izvodi se prijava završnih km, za sve motore koji su u konkurenciji na isti način kao i prijava početnih, samo se mora navesti da se radi o prijavi krajnjih km, i to prijavu treba napraviti do 20.11.2014. kraj dana.

  • komisija kupa gutača kilometara ima pravo zatražiti provjeru unesenih podataka od svakog natjecatelja(ce). Ako natjecatelj(ica) ne omogući provjeru komisija će taj motor izbaciti iz konkurencije.

Eventualna pitanja molimo mailom na bmwmkzg@gmail.com ili na sastancima kluba.